AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Den Země

Žáci naší školy si významný Den Země připomněli přednáškou od společnosti Tonda Obal na téma třídění odpadů.
Pojďme se všichni v tento den zamyslet nad tím, co prospěšného bychom mohli pro naši matičku Zemi udělat.

Bc. Pavlína Bielíková, ml.

Skip to content