Zemědělci soutěží

Václav Polan, žák 4. ročníku oboru Agropodnikání reprezentoval naši školu v celostátní soutěži v teoretických vědomostech a praktických dovednostech, v celostátním kole na zemědělské škole v Táboře.

Mimo testů z odborných předmětů šlo o jízdu zručnosti traktorem s vlekem, poznávání osiv, hnojiv, krmiv a strojních součástí. Během celostátní soutěže zbyl i čas na odborné přednášky, jako např. o dojícím automatu Lely, kterých se zúčastnil i učitelský doprovod, kterým byl Ing. Pavel Sekera.

Žák se umístil na čtvrtém místě a hlavně mu tato soutěž posloužila pro opakování před maturitní zkouškou, u které mu držíme palce.

Ing. Pavel Sekera

Skip to content