AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Školní výlet do New York

Poznávání má člověk prostě v krvi. Život bez poznávání světa kolem nás a tím pádem i poznávání sebe sama, nás nikam neposouvá a ztrácí tak svůj smysl. Naši studenti, naštěstí touhu po poznání mají a tak se vydali „za velkou louži“. Stihli toho opravdu hodně, a i když každý den měli v nohách téměř 20km, usínali s hezkým pocitem a rozšířenými obzory. Odměnou pro mne bylo jejich upřímné nadšení. Ještě jednou děkuji za Vaši dochvilnost, zodpovědnost a energii. Těším se na další destinace, které spolu poznáme.

Jiří Harajda

Skip to content