Školní výlet do New York

Poznávání má člověk prostě v krvi. Život bez poznávání světa kolem nás a tím pádem i poznávání sebe sama, nás nikam neposouvá a ztrácí tak svůj smysl. Naši studenti, naštěstí touhu po poznání mají a tak se vydali „za velkou louži“. Stihli toho opravdu hodně, a i když každý den měli v nohách téměř 20km, usínali s hezkým pocitem a rozšířenými obzory. Odměnou pro mne bylo jejich upřímné nadšení. Ještě jednou děkuji za Vaši dochvilnost, zodpovědnost a energii. Těším se na další destinace, které spolu poznáme.

Jiří Harajda

Skip to content