Firmy MarryGold, s. r. o., DoKapsy, s. r. o. a VeStylu, s. r. o. na 27. Mezinárodním veletrhu fiktivních firem

27. Mezinárodní veletrh fiktivních firem se konal ve dnech 23. – 25. 3. 2022 formou online na platformě Gather Town. Účastníci veletrhu tak mohli spolu obchodovat, poslouchat přednášky na nejrůznější témata či jen hrát hry s ostatními účastníky. V průběhu akce se postupně všechny firmy dostávaly na pódium, aby mohly prezentovat svůj produkt nebo službu, kterou poskytují. Při kontaktu s jinou firmou se zobrazila v horní části obrazovky kamera, která zajistila lepší a osobnější průběh obchodu. Šířit reklamu o firmě bylo možné také v chatu, který byl určen pro nahrání webových stránek nebo pro jiné informace o veletrhu. Veletrhu se účastnilo 62 fiktivních firem z evropských zemí.

Tým firmy MarryGold, s. r. o. byl rozdělen do 3 skupin po dvou lidech. První den se zúčastnila skupina složená z našeho právníka a ředitele firmy (Tomáš Kadeřábek, Daniel Řepík). Jako tým jsme měli možnost prezentovat naši firmu na hlavním pódiu celé akce a komunikovat v angličtině s jinými podniky z evropských zemí.

2. tým byl sestaven z pracovníků obchodního oddělení (Alexandra Pabišková, Dominika Koberová).

Tato skupina se zúčastnila mimo obchodování a prezentace firmy také mini soutěže na platformě Kahoot!, která měla zeměpisné zaměření. V této soutěži jsme se bohužel neumístili. Díky dobré znalosti angličtiny v našem oddělení jsme při představení firmy měli i anglický překlad.

3. tým byl sestaven z pracovníků sekretariátu (Michaela Borovičková, Karolína Krejčová).

Jelikož se veletrh blížil ke konci a následoval výběr nejlepších firem, byly všechny podniky situovány v hlavním auditoriu, kde probíhalo vyhlášení. V oblasti nejlepší katalog jsme se jako firma umístili na 14. místě. V oblasti nejlepší prezentace nám bylo přiděleno 11. místo. V soutěži o nejlepší obchodní leták jsme byli 13. Celkem se veletrhu zúčastnilo 62 firem. Díky dobré organizaci času měla naše skupina možnost zúčastnit se více tzv. Mini soutěží. Obsadili jsme 3. místo v aplikaci Kahoot.

pracovníci firmy MarryGold, s. r. o.

Firma DoKapsy, s. r. o. byla rozdělena do tří skupin, z nichž se každá ujala jiného dne. První den se veletrhu účastnily vedoucí personálního a marketingového oddělení, Katka Kuderová a Michaela Křížová, které následně během mluveného projevu doplnil Ondřej Halíř z personálního oddělení. V tomto dni se převážně obchodovalo s ostatními firmami a vyhotovovaly se faktury.  Druhý den se do obchodní činnosti zapojili Ondřej Halíř z personálního oddělení a ředitel firmy Martin Škuthan. Společně podstoupili rozhovor a představili tak naši firmu a její činnost i v anglickém jazyce. Dále probíhalo obchodování a mini soutěže, jako například Kahoot, kde bylo personální oddělení částečně zastoupeno oddělením marketingovým, Michaelou Křížovou. Třetí den zastupovaly firmu zástupkyně ředitele Kamila Hejdová společně s pracovnicí právního oddělení Michaelou Fenclovou. V hlavním auditoriu proběhlo vyhlášení nejlepších firem (hlavní soutěž veletrhu), přičemž se naše firma DoKapsy, s. r. o. umístila na krásném 9. místě z 62 zúčastněných. Dále jsme v soutěži o nejlepší leták skončili na 14. místě, stejně jako v soutěži 90 sekund ve výtahu. Velmi pěkné umístění naše firma získala taktéž v soutěži o nejlepší katalog, kde jsme obsadili místo 7. První desítku zakončilo  jméno naší firmy v soutěži o nejlepší prezentaci firmy, v reklamním spotu jsme skončili 17.

pracovníci firmy DoKapsy, s. r. o.

Firma VeStylu, s. r. o. byla rozdělena do 3 skupin po dvou lidech. První den zastupovala firmu Karolína Krajánková a Petra Modrocká z obchodního oddělení, které během dne obchodovaly s ostatními firmami a vyhotovovaly faktury. Druhý den se účastnil Petr Slach z obchodního oddělení a Michal Kořán z právního oddělení, kteří převážně zhotovovali objednávky. Třetí den se účastnili Kateřina Šott a Marek Strasser, kteří byli na vyhlášení a účastnili se minisoutěží. V hlavním auditoriu proběhlo vyhlášení nejlepších firem (hlavní soutěž veletrhu), přičemž se naše firma umístila na krásném 10. místě z 62 zúčastněných. V soutěži 90 sekund ve výtahu jsme byli na 10. místě. Náš katalog se umístil na 12. místě, stejně tak i prezentace. S reklamním spotem jsme se umístili na 19. místě. Součástí veletrhu byla také soutěž o nejlepší leták, kterou vyhlásila Metropolitní univerzitní banka. Zde jsme obsadili 23. místo.

pracovníci firmy VeStylu, s. r. o.

Skip to content