Okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce

DANILO ROTKO Z 2.L POSTUPUJE DO KRAJSKÉHO KOLA

Ve čtvrtek 17. 3. 2022 proběhlo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce v DDM Žatec. Naši školu v kategorii IIIC reprezentovali studenti druhého ročníku ekonomického lycea Danilo Rotko a Tereza Vozdecká. První část se skládala z poslechu, porozumění čtenému textu a praktického užití jazyka. V ústním kole pak tříčlenná komise hodnotila srovnání obrázků, rozhovor a konverzační téma.

Okresního kola se zúčastnilo celkem 7 studentů. Danilo Rotko zvítězil s převahou, když ve všech posuzovaných aspektech jazyka získal maximální počet bodů, Tereza Vozdecká se umístila na třetím místě. Soutěžícím gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy. Danilovi přejeme mnoho úspěchů v nadcházejícím krajském kole.

Mgr. Jana Kalivodová

Skip to content