Chemická olympiáda na naší škole

Dne 4. 3. 2022 naše škola OA a SOŠZE Žatec organizovala okresní kolo chemické olympiády základních škol. Pod vedením Ing. Kopalové a Bc. Bielíkové absolvovalo deset mladých chemiků testovou část v délce 90 minut. Pro učitele doprovázející žáky byl představen projekt nového přírodovědného centra s malou ukázkou. Věříme, že zájem o přírodní vědy bude větší, hodnotí všichni přítomni učitelé. 

Mgr. Jiří Karas

Skip to content