AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Pod tímto heslem proběhly v pátek 25. 2. 2022 závěrečné zkoušky oboru Elektromechanik. Zatím nanečisto. Žáci si tak mohli ověřit míru svých vědomostí před zkušební komisí. Jak se ukázalo, většina žáků je na závěrečné zkoušky dobře připravena a ti zbývající takto mohli zjistit, jaké znalosti si ještě musí doplnit.

                                                                                            třídní učitelka Ing. S. Cajtlerová

Skip to content