Veletrh fiktivních firem

Fiktivní firmy DoKapsy, s. r. o. a VeStylu, s. r. o. se zúčastnily dalších veletrhů, a sice 3. MUB-line veletrhu, pořádaného Metropolitní univerzitou Praha, a veletrhu Vánoční Plzeň, jehož organizátorem byla SPŠ dopravní v Plzni. Oba veletrhy probíhaly v online prostoru.

Na plzeňském veletrhu firmy soutěžily o nejlepší prezentaci, vizitku, katalog, logo a slogan, a dále ve vědomostní soutěži. Přihlášených bylo 32 firem. Naše firmy sice nedosáhly medailových pozic, ale prosadily se ve vědomostní soutěži – firma DoKapsy byla na 5. místě a VeStylu na 8. místě. Firma DoKapsy zabodovala u poroty také se svým katalogem, který byl mezi přihlášenými firmami vyhodnocen jako 6. nejlepší. Na 3. MUB-line veletrhu bylo velmi silné konkurenční prostředí. Do klání o nejlepší e-prezentaci, SWOT analýzu a vánoční leták se přihlásilo 72 fiktivních firem nejen z České republiky, ale také ze Slovenska. Během živých vystoupení poroty hodnotící soutěžní práce získali pracovníci našich firem mnoho inspirace pro zlepšení do dalších soutěží.

Skip to content