Soutěž “Informovaný” účetní

Žáci 2 oborů (obchodní akademie, ekonomické lyceum) maturitního ročníku soutěžili v oblasti účetních znalostí z cca 1/3 maturitních okruhů (on line test čítající 35 otázek) otázek). První místa obsadili žáci třídy 4. OA, kteří se připravují na složení maturitní zkoušky nejen z účetnictví, ale i praktické maturitní zkoušky, jejíž součástí je mimo jiné prokázání praktických účetních dovedností.

www.oazszatec.cz-soutez-informovany-ucetni-informovany-ucetni-maturanti

Skip to content