Botanická zahrada v Teplicích

Dne 26. 10. žáci 3.A oboru Agropodnikání navštívili v rámci výuky dendrologie a sadovnictví Botanickou zahradu v Teplicích.

Komentovaná prohlídka vzdělávacích programů byla zaměřena na téma Nahosemenné rostliny. Žáci získali informace o významu užitkových rostlin, o vzniku hnědého uhlí, seznámili se s horskými zástupci nahosemenných rostlin. Na vlastní kůži mohli ve vnitřní expozici zažít prostředí tropického deštného lesa.

Bc. Pavlína Bielíková ml.

Skip to content