AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Botanická zahrada v Teplicích

Dne 26. 10. žáci 3.A oboru Agropodnikání navštívili v rámci výuky dendrologie a sadovnictví Botanickou zahradu v Teplicích.

Komentovaná prohlídka vzdělávacích programů byla zaměřena na téma Nahosemenné rostliny. Žáci získali informace o významu užitkových rostlin, o vzniku hnědého uhlí, seznámili se s horskými zástupci nahosemenných rostlin. Na vlastní kůži mohli ve vnitřní expozici zažít prostředí tropického deštného lesa.

Bc. Pavlína Bielíková ml.

Skip to content