1796-1918: Umění dlouhého století

Stálá expozice Národní galerie s názvem “1796-1918: Umění dlouhého století”, která se nachází ve funkcionalistickém Veletržním paláci v pražských Holešovicích, zahrnuje více než čtyři sta padesát děl od 150 autorů. V rámci komentované prohlídky vedené formou dialogu se v úterý 26. října žáci 3. ročníků obchodní sekce naší školy seznámili s ikonickými díly sbírkové expozice a hlavními změnami, jimiž prošlo umění v průběhu 19. a počátku 20. století. Lektorky Národní galerie žákům tentokrát neprezentovaly chronologický vývoj uměleckých směrů, ale vyprávěly jim nesmírně zajímavý a inspirativní příběh umění, který nově pojatá expozice divákům – i díky odlišnému vidění dějin umění, které vědomě a přirozeně spojuje domácí umění s tím zahraničním – nabízí. V expozici, která je nově členěná tematicky, se vedle sebe setkávají (pro mnohé možná překvapivě) umělci nejen odlišných uměleckých názorů, ale i příslušníci velmi rozdílných generací. Poděkování náleží vedle lektorek NG i žákům naší školy, kteří se do debat o umění zapojovali velmi intenzivně.

https://www.ngprague.cz/

Skip to content