Židovské muzeum v Praze

Přednáška s názvem „Tradice a zvyky Židů“ otevřela exkurzi žáků 4. ročníku sekce obchodní akademie v pražském Židovském muzeu. Žáci se během 90minutového výkladu seznámili se základními pojmy judaismu, s významnými událostmi v životě Židů a se svátky židovského roku. Přednášku zpestřila ukázka judaik, předmětů náležejících k židovské tradici. Ve druhé části exkurze žáci navštívili Staronovou, Pinkasovu a Klausovou synagogu a v úplném závěru Starý židovský hřbitov.

https://www.jewishmuseum.cz/

Skip to content