Vydařený Agroday v Žatci

Dne 30.9.2021 uspořádala OA a SOŠZE Žatec, zemědělská sekce zajímavou akci pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ. V rámci vzdělávacího programu Člověk a svět práce, připravili učitelé a žáci zemědělské školy Zemědělský den – Agroday ve svém areálu venkovní zahrady, arborea a hřiště. Akce měla za úkol především zviditelnit úlohu zemědělství a udržitelnost krajiny v našem regionu. Pro žáky jednotlivých tříd byly připraveny zajímavá stanoviště, kde byli žáci seznámeni s jednotlivými obory v agronomii a kde také soutěžili v týmových soutěžích o hodnotné ceny. Objevili tak zajímavosti z ekologie, poznávání rostlin, sadovnictví, chovatelství, včelařství a také třeba myslivosti. Doprovodnou akcí bylo také představení moderního traktoru, chovu koní a jezdecké stáje Exkalibur Veltěže a také vtipný kvíz Angličtina v zemědělství, kde žáci mohli poznávat zvuky zvířat a ověřit si znalosti angličtiny v agromechanizaci. Svou expozici zajímavých produktů zde také prezentoval Chmelařský institut. Akce se zúčastnilo kolem 300 žáků. Touto cestou bychom rádi poděkovali partnerům akce: TOP EKOS s.r.o, Chmelařský institut, Agrima Žatec a městu Žatec. Poděkování patří také učitelům a žákům, kteří tuto akci zdařile zorganizovali. Budeme se těšit na další podobnou akci.

Mgr. Jiří Karas, ředitel školy

Skip to content