Maturitní zkoušky 4.OAS

Na OA a SOŠZE Žatec byly 1. 6. 2021 zahájeny ústní maturitní zkoušky u třídy 4. OAS. Maturovali zde žáci oboru obchodní akademie. V první skupině žáci maturovali nejen z profilových předmětů: účetnictví a ekonomika, ale také dobrovolně z českého jazyka a anglického jazyka. Všichni žáci v první skupině u ústních zkoušek prospěli. Někteří dokonce s vyznamenáním, a to včetně dobrovolných zkoušek. Bohužel pár žáků neprospělo z praktické maturitní zkoušky z účetnictví, kterou si mohou ale žáci opravit ještě do konce června. Výsledky didaktických testů budou známi 7. 6. 2021. Žáci, kteří pracovali zodpovědně během dálkové výuky a využili konzultací či generálních maturitních zkoušek, zvládají současnou podobu maturitních zkoušek na výbornou. Příkladem jsou žákyně Anna Milfaitová a Tereza Pelcmanová. Přejeme všem žákům úspěšné zakončení náročného Covidového roku i celého studia. Věříme, že se naši žáci uplatní na vysokých školách, v zaměstnáních nebo jako OSVČ. Shrnuje třídní učitelka Mgr. Jana Kalivodová.

Skip to content