Další úspěšné online obchodování fiktivní firmy FRČÍME, s. r. o.

Ve dnech 26. – 27. května 2021 se odehrál 1. ročník Bratislavských kontraktačních dní cvičných firem. Stejně jako všechny letošní veletrhy se i tento odehrával online, a to na platformě Microsoft Teams. 

První veletržní den začal zahájením veletrhu a představením fiktivních firem jejich zástupci. Hned poté začaly firmy rozesílat nabídky svých produktů či služeb, aby se mohlo zahájit vzájemné obchodování, v jehož duchu se nesl v podstatě celý první den. Firmy si mohly tedy vyzkoušet přijímání objednávek, jejich vyřizování, ale také jejich vytváření. Veletrh byl zaměřen na téma zdravý životní styl. Na toto téma proběhla přednáška, po níž následoval kvíz v aplikaci Kahoot. Pracovníci firem si tak mohly otestovat své nově nabyté vědomosti. Na konci prvního dne se také uskutečnila firmě již známá soutěž 90 sekund ve výtahu, která se koná v anglickém jazyce. 

Druhý den se pokračovalo znovu zahájením programu a následovala další přednáška o zdravém životním stylu, po které jsme řešili opět kvíz v aplikaci Kahoot. Ve kvízech se i dále pokračovalo, a to ovšem v angličtině. Kvízy byly dva a tentokrát byly zaměřeny na ekonomická témata. Ve kvízu Podnikání II jsme vyhráli druhé místo.

Celý veletrh končil vyhlášením výsledků všech kategorií – Kahoot kvízy, nejlepší e-shop, nejlepší leták, 90 sekund ve výtahu a nejlepší firma veletrhu. Naše zážitková a cestovní kancelář FRČÍME, s. r. o. se umístila na druhém místě v soutěži o nejlepší leták.

Velmi jsme si akci užili a budeme se těšit na další. 

3. L – fiktivní firma FRČÍME, s. r. o. 

Skip to content