AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Virtuální školení

Současné covidové podmínky neumožňují návštěvy výzkumných ústavů, ale přesto se žáci 3. a 4. ročníku oboru Agropodnikání žatecké Obchodní akademie a střední odborné školy zemědělské a ekologické zúčastnili zajímavého školení na téma “Stav zemědělské půdy v ČR”.

Odborné vzdělávání bylo uspořádáno ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací v Praze. Webinář se zaměřil na hlavní rizika, které zhoršují půdní vlastnosti, mimochodem i zde na Žatecku. Byla též žákům zdůrazněna nezastupitelnost půdy, ať z hlediska zemědělství či přírody.

Jménem žáků školy spokojený učitel odborných předmětů ing. Pavel Sekera OA a SOŠZE Žatec.

Skip to content