AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Srovnávací testy

Junior 2

Na Obchodní akademii a SOŠZE v Žatci se v době distanční výuky zúčastnili žáci druhých a třetích ročníků oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum srovnávacích testů. Žáci v březnu a dubnu  on-line prokázali znalost základní problematiky a účtování peněžního styku a dále vybraných zásob.  Z vítězství se mohou radovat Klára Horníková, Kristýna Růžičková, Karolína Šimonová a Valerie Zozulyčová.  Všechny žákyně navštěvují 3. ročník oboru ekonomické lyceum a dosáhly shodného bodového ohodnocení.

Výsledková listina – Junior 2

Pokročilý účetní

Žáci 3. a 4. ročníků oboru obchodní akademie on-line soutěžili v oblasti cca 1/3 maturitních okruhů (on-line test  čítající 60 otázek s možností jedné či více správných odpovědí). Překvapivě první místa až na výjimku obsadili žáci 3. ročníku a nikoliv žáci třídy 4. OA, kteří se intenzivně v domácím prostředí připravují  na složení brzké maturitní zkoušky.

Výsledková listina – Pokročilý účetní

Ing. Ida Berdisová

 

Skip to content