Můžeš podnikat

Můžeš podnikat. Tuto jednoduchou větu lze vnímat jako informaci, nabídku, výzvu k zamyšlení, k činnosti … Spolek s tímto názvem sdružuje několik desítek podnikatelů, kteří se formou seminářů dělí o své zkušenosti se studenty. Podnikatelé z nejrůznějších oborů inspirují mladé lidi svými životními příběhy k podnikavosti. Ukazují jim, že lze přicházet s novými nápady, se kterými nejen mohou uspět na trhu, ale mohou měnit naši společnost.

V úterý 30. 3. se studenti 2. a 3. ročníků oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum zúčastnili online semináře s paní Štěpánkou Duffkovou, která se věnuje koučinku a mentorinku, a panem Janem Sušánkou, jehož firma Sušánka a partneři radí svým klientům s investicemi.

Oba řečníci mluvili velmi osobně o svém životě, o svých zkušenostech, o své profesní cestě. Z obou vyzařoval postoj, že je pro ně velmi důležité, aby činnost, které se věnují, byla smysluplná a naplňovala je. V průběhu semináře měli studenti možnost klást otázky. Dotazy se týkaly nejen podnikatelské činnosti, ale také třeba volného času. A řeč přišla také na to, zda se řečníci cítí úspěšní. V souvislosti s tím zazněla myšlenka, že člověk se cítí úžasně, když neustále posouvá své hranice mimo svou komfortní zónu.

Ing. Zuzana Horníková

Skip to content