AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

ZAČÍNÁME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

  • Jsme připraveni úspěšně vzdělávat v prezenční i dálkové formě.
  • ​V novém školním roce se soustředíme na důležité výstupy RVP, kterých nebylo možné dosáhnout v uplynulém roce.
  • Klademe důraz na vzdělávací obsah českého jazyka, cizího jazyka a profilových předmětů.
  • Zavádíme interní evidenci změn v důležitých předmětech pro profil absolventa.
  • Součástí těchto změn bude snaha o individuální přístup a formativní hodnocení.
  • Uvědomujeme si náročnější adaptaci žáků po návratu do škol.
  • Chceme vytvořit bezpečné prostředí a přívětivou atmosféru.
Těšíme se na vás
Skip to content