ZAČÍNÁME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

  • Jsme připraveni úspěšně vzdělávat v prezenční i dálkové formě.
  • ​V novém školním roce se soustředíme na důležité výstupy RVP, kterých nebylo možné dosáhnout v uplynulém roce.
  • Klademe důraz na vzdělávací obsah českého jazyka, cizího jazyka a profilových předmětů.
  • Zavádíme interní evidenci změn v důležitých předmětech pro profil absolventa.
  • Součástí těchto změn bude snaha o individuální přístup a formativní hodnocení.
  • Uvědomujeme si náročnější adaptaci žáků po návratu do škol.
  • Chceme vytvořit bezpečné prostředí a přívětivou atmosféru.
Těšíme se na vás
Skip to content