Univerzita severu se zajímá o přírodovědné centrum v Žatci

Ve středu 1. 7. 2020 zavítala do našeho města delegace z kraje zastoupená děkanem a proděkany přírodovědné fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a ředitelem Inovačního centra Ústeckého kraje. Cílem setkání byla střední škola OA a SOŠZE Žatec, kde se připravuje pod vedením Dr. Pintra mimořádný projekt – Přírodovědné centrum, jako projekt technického klubu s podporou MŠMT, Ústeckého kraje a města Žatec. Smyslem projektu je při zemědělské škole v Žatci vytvořit moderní inovační centrum jako místo setkávání všech generací. Pozice školy je strategicky výhodná pro setkávání žáků základních a středních škol, odborné semináře, přednášky a zájmové kroužky s přírodovědnou tématikou. Projekt získal podporu z MŠMT jako jeden z nejlepších. Součástí centra budou moderní a inovativní expozice, například digitáriuma a věda na kouli s 3D projekcí. Během začátku školního roku by měli začít přípravné práce a instalace všech zařízení. Vlastní otevření proběhne v roce 2021. Náklady projektu budou kolem 15 mil. korun.  Je to již další projekt školy po vytvoření projektu: Pořízení laboratoře a techniky pro zemědělské a technické obory vzdělání,  který se realizuje již v tomto roce a jeho náklady jsou přes 2 mil. korun. Těšíme se tedy na výsledek obou projektů.

(na obrázku zleva: J. Karas ředitel školy, L. Podrabská zástupce IC, P. Pintr garant projektu, R. Laibl místostarosta, M. Varady děkan UJEP)

Skip to content