AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Maturitní a závěrečné zkoušky na sekci Z

Dne 9. června 2020 byly zahájeny maturitní a závěrečné zkoušky na zemědělské sekci. Po slavnostním zahájení se jako první ujala obhajoby maturitní práce studentka 4.A oboru Agropodnikání Iveta Helásková s prací na téma Working Equitation – pracovní jezdectví. V další učebně vykonávali závěrečnou učňovskou zkoušku žáci třídy 3.EM oboru Elektromechanik.

 

Skip to content