Maturitní a závěrečné zkoušky na sekci Z

Dne 9. června 2020 byly zahájeny maturitní a závěrečné zkoušky na zemědělské sekci. Po slavnostním zahájení se jako první ujala obhajoby maturitní práce studentka 4.A oboru Agropodnikání Iveta Helásková s prací na téma Working Equitation – pracovní jezdectví. V další učebně vykonávali závěrečnou učňovskou zkoušku žáci třídy 3.EM oboru Elektromechanik.

 

Skip to content