AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Vzkaz kolegům učitelům a zaměstnancům ve školství

Vážení kolegové, dovolte, abych k uplynulému dni učitelů připojil pár vět. Myslím, že jsme ze zřejmých důvodů zapomněli nejen tento den výrazněji připomenout, ale především všem učitelům a zaměstnancům ve školství především poděkovat. Poděkovat za vytrvalost, statečnost, umírněnost a moudrost. Jsou to ty lidské vlastnosti, které žádáme od našich žáků po generace, a které školství vždy zdobily v podobách velkých myslitelů, ale i vesnických kantorů. Děkuji vám, že pokračujete v odkazu Velké didaktiky a myšlenky, že začátkem a koncem vzdělávání má být hledání a nalézání. Hledání osobní citlivosti a nalézání mravní odpovědnosti. Celý svět je totiž jeden velký nekonečný školní úkol. Jeho rozličné úkoly jsou přísně hierarchizovány. Nic se nedá přeskočit. Všechno je dané, jedno plyne z druhého, bez druhého není třetí. V labyrintu světa hledáme s panem Komenským své ráje srdce.

Děkuji vám
Jiří Karas

Skip to content