Výsledky ekonomických soutěží; přednáška o dluhové problematice

V únoru pokračovaly ekonomické soutěže Finanční gramotnost a Ekonomická olympiáda postupovými koly.

Do okresního kola Finanční gramotnosti postoupil tříčlenný tým ve složení Kateřina Müllerová (3. L), Barbora Eimannová (3. OAS) a Zora Zemanová (4. L) a v on-line testování obsadil 2. místo.

Finanční gramotnost

V pátek 14. 2. proběhlo krajské kolo Ekonomické olympiády, soutěže pořádané Institutem ekonomického vzdělávání. Z naší školy do krajského kola postoupily tři studentky, ale z důvodu nemoci se zúčastnily jen dvě. V budově Vysoké školy finanční a správní v Mostě se k písemným testům sešlo 74 soutěžících ze středních škol Ústeckého kraje. Naše studentky ze třídy 4. L se umístily dobře – Natálie Kušnirová obsadila 24. místo a Tereza Holubková 29. místo. Součástí doprovodného programu soutěže byly také zajímavé přednášky jak pro studenty, tak pro pedagogický doprovod na téma globální ekonomika.

Ekonomická olympiáda

výsledky krajského kola

Přednáška o dluhové problematice

Otázkou dluhové pasti se ve čtvrtek 5. března 2020 zabývali studenti druhých ročníků oborů ekonomické lyceum, obchodní akademie a sociální činnost. Přednášku o dluhové problematice pro ně připravila lektorka finanční gramotnosti Ing. Eva Zůnová ze společnosti Yourchance, o. p. s. Studenti se zamýšleli nad osobním rozpočtem, jeho příjmy a výdaji, vyhodnocovali dobré a špatné úvěry, porovnávali úrokovou sazbu a RPSN. Spolu s lektorkou prošli deset bodů odpovědného zadlužování. Dozvěděli se i něco z psychologie spotřebitele. Podle výzkumů až 60 % zákazníků druhý den nepociťuje radost z věci, kterou si předchozí den koupili. Na závěr zazněl skutečný příběh exekuce, které čelí mladá žena. Studenti druhých ročníků se s tématem financí a úvěrů budou dále seznamovat ve výuce ve vyšších ročnících.

Skip to content