Poklady gotického malířství a sochařství v Anežském klášteře

Klášter sv. Anežky České, jedna z nejstarších a nejvýznamnějších gotických staveb Prahy, nese jméno své zakladatelky, přemyslovské princezny sv. Anežky (1211-1282), dcery Přemysla Otakara I. K jejímu svatořečení došlo 12. listopadu 1989.

Od roku 2000 je v klášteře umístěna dlouhodobá expozice Národní galerie s názvem “Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200-1550”. Její gotické poklady i moderní sochařské výtvory umístěné v klášterní zahradě objevili v rámci komentované prohlídky v úterý 25. února 2020 žáci 1. ročníku ekonomického lycea.

Národní galerie Praha – Anežský klášter

 

Skip to content