Jirka Červený třetí v okresním kole

Každý rok pořádáme školní kolo olympiády v anglickém jazyce.  Nejlepší studenti postupují do okresního kola, které se tradičně koná v Žatci v Domě dětí a mládeže.  Letos bylo poprvé  okresní kolo rozděleno na soutěž pro gymnázia a střední odborné školy.  Naše škola nominovala do okresního kola olympiády v anglickém jazyce pět žáků.

V pátek  7. února 2020 se sešlo v DDM Žatec celkem 20 studentů z různých středních škol.   Předsedkyně odborné poroty Mgr. Radka Nováková pro ně připravila obvyklé jazykové disciplíny: Listening, Reading a Use of English. Studenti, kteří dosáhli alespoň 40 bodů z 50, postoupili do druhé části soutěže. Z naší školy se do ústní části probojovali: Jiří Červený, Katka Mudrová a Josefina Hadincová, všichni studenti 3. ročníku naší školy. Ústní projev hodnotila tříčlenná komise.

Jiří Červený z 3. OA se umístil na krásném třetím místě,   Kateřina Mudrová také ze 3. OA  skončila na děleném  6. – 8. místě a Josefína Hadincová ze 3. A na 10. místě.

Ústní soutěž byla velmi vyrovnaná, všichni studenti prokázali výbornou znalost angličtiny.

Jana Čornáková, členka poroty

Skip to content