Výsledky ekonomických soutěží

Ekonomická olympiáda

Školního kola IV. ročníku Ekonomické olympiády se zúčastnili žáci třetích a čtvrtých ročníků oboru obchodní akademie a ekonomické lyceum. Soutěž probíhala formou on-line testu. Žáci řešili otázky z oblasti makroekonomie, mikroekonomie, vývoje ekonomického myšlení, mezinárodního obchodu. Nejlepšími řešitelkami byly Tereza Holubková (4. OAL), Natálie Kušnirová (4. OAL) a Dominika Krejcarová (3. L). Všechny tři postupují do krajského kola, které se bude konat v Mostě 14. 2. 2020.

Finanční gramotnost

Další klání, ve kterém si ověřovali své odborné znalosti žáci naší školy, byl 9. ročník soutěže Finanční gramotnost. Jak investovat, kdy je vhodné si vzít spotřebitelský úvěr, jak bezpečně používat platební karty, jak vybrat vhodný úvěr, … a řada dalších otázek, ve kterých si žáci ověřovali správnost rozhodování v situacích, které je potkávají v běžném životě. Nejvíce bodů v on-line testu školního kola získaly Kateřina Müllerová (3. L), Barbora Eimannová (3. OAS) a Zora Zemanová (4. OAL). Tento tříčlenný tým bude zastupovat naši školu v okresním kole.
Skip to content