1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

ŘEDITEL OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,
podle ustanovení § 59 a ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje
1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Skip to content