Vánoční Plzeň

V předvánočním čase vycestovaly dvě fiktivní firmy naší školy na veletrh Vánoční Plzeň, který tradičně pořádá Střední průmyslová škola dopravní. Pro firmu PartyLand, s. r. o., pořádající kulturní a společenské akce, to byla první veletržní zkušenost. Pracovníci firmy Žbluňk, s. r. o., už mohli využít při prodeji vířivek a bazénů své předchozí úspěšné zkušenosti.

Veletrh, který probíhal ve dnech 11. a 12. prosince 2019 v přátelské a současně sváteční atmosféře, slavnostně zahájila ředitelka školy Ing. Irena Nováková spolu s primátorem města Plzně Mgr. Martinem Baxou. Veletrhu se po oba dny účastnil také Ing. Lukáš Hula, vedoucí referátu CEFIF.

Své stánky na veletrhu připravilo celkem 31 firem z Plzně, Prahy, Sokolova, Mostu, Písku, Mariánských Lázní, Žatce, Domažlic, Příbrami. Pro žáky je velkým přínosem možnost vyzkoušet si veřejné vystupování, obchodování a komunikaci s ostatními účastníky a návštěvníky veletrhu, zaujmout svými podnikatelskými aktivitami a nápady.

Na závěr veletrhu bylo provedeno vyhodnocení všech soutěží. Jednalo se o soutěžní prezentace fiktivních firem, reklamní spoty, nabídkové katalogy, znalostní soutěž Fair Play a také se soutěžilo o nejlepší firemní stánek. Žáci našich firem se na veletrh dobře připravovali, ale v silné konkurenci nedosáhli na medailová ocenění. Přesto jim patří dík za odvedenou práci a reprezentaci školy.

Skip to content