BEST IN ENGLISH 2019

Letošní devátý ročník mezinárodní soutěže Best in English se konal  pátek 29. listopadu 2019.

Naše škola se jako každý rok této soutěže také zúčastnila, tentokrát za účasti všech tříd naší školy. Bohužel naši nejlepší angličtináři v této době pobývali na stáži v Krakově. Celkem 33 studentů obsadilo místa ve dvou počítačových učebnách. Soutěžní test se totiž skládal kromě čtení a gramatiky též z poslechové části na úrovni B2 – C1 podle společného evropského referenčního rámce.

Velký úspěch zaznamenali studenti zemědělské sekce – na 3. místě se umístil David Pošusta ze 4. A a na 2. místě zabodovala  Adéla Stachová ze 3. A. Nejlepšího výsledku dosáhl student ekonomického lycea Martin Škuthan.

Výsledky 10 nejlepších studentů:

pořadíjménotřídabody
1.Škuthan Martin1.L74,5
2.Stachová Adéla3.A73,5
3.Pošusta David4.A69,5
4.Seidl Marek4.OAL69,5
5.Kušnirová Natálie4.OAL68,5
6.Pokorný Jaroslav4.OAL65,5
7.Bukovinský Pavel1.OAS65
8.Kovandová Sabina2.L64
9.Jaburková Kateřina3.OAS61,5
10.Kouba Tomáš2.OAS60

Umístění dalších studentů je k nahlédnutí v kabinetě č. 18.

Bodový zisk a dosažený čas nejlepších deseti se bude započítávat do mezinárodního srovnání. Konečné výsledky budou k dispozici až v lednu nebo únoru příštího roku.

Pro zajímavost uvádím loňskou statistiku.

LAST YEAR STATISTICS:
21 100 students
992 schools
30 countries

 

Skip to content