Výstavy k listopadovým výročím

U příležitosti připomínek a oslav kulatých výročí listopadových událostí z let 1939 a 1989 je v prostorách naší školy (v budově OA ve Studentské ulici) instalováno několik výstav připomínajících tyto významné historické mezníky československých dějin.

Výstavu s názvem „Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939“ byla zapůjčena s laskavým svolením Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Na několika panelech představuje nejen osobnost Jana Opletala, ale i osudy dalších obětí nacistické perzekuce z řad studentů a jejich učitelů.

K událostem z listopadu roku 1989 tematicky odkazují výstavy „Střípky revoluce”, která přibližuje nejen pomocí textů a fotografií, ale také dalšího obsahu, na první pohled neviditelného, který objevíte ve svém chytrém telefonu s aplikací Festival svobody, atmosféru doby před 30 lety, a výstava „1989 – Rok zázraků“. Ta pojednává o pádu komunistického režimu v Československu a za pomoci ikonických fotografií a plakátů ilustruje kontext tehdejších událostí a postojů. Dobové plakáty jsou doplněny faktografií, tehdejším tiskem či vzpomínkami aktérů.

Tisková data k poslední výstavě „Václav Havel – Antikódy” poskytla Knihovna Václava Havla v Praze a seznamuje diváky s částí tvorby Václava Havla, kdy se věnoval tzv. vizuálním básním. Výstava je sestavená z nejzajímavějších vizuálních básní, které Václav Havel vytvářel především v první polovině 60. let. Hravých, vtipných, výstižných stejně jako mrazivých.

Všechny výstavy můžete na naší škole zhlédnout nejméně do konce kalendářního roku.

Skip to content