Měsíc filmu na školách 2019

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přináší do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. 

Měsíc filmu na školách se koná od roku 2004 každý listopad na stovkách základních a středních škol po celé České republice. Zapojené školy pořádají projekce filmů s tématem československých dějin a zvou hosty (pamětníky, filmaře, protagonisty filmů, historiky) na “pofilmové” debaty. Za 14 let existence projektu uspořádaly školy 8 238 projekcí, kterých se zúčastnilo bezmála 336 000 žáků.

Do letošního ročníku Měsíce filmu na školách, jehož tématem byl pád železné opony – připomínka 30. výročí konce komunistického režimu nejen v naší zemi, se zapojila i naše škola. V úterý 12. listopadu 2019 žáci 1. a 4. ročníku ekonomického lycea zhlédli dokument s názvem 1989: Z deníku Ivany A. Předlohou filmu se stal autentický deník osmnáctileté Ivany A., která osobitým pohledem středoškolačky reflektuje poslední rok existence komunistického Československa. Maturitní ples kontrastuje s událostmi Palachova týdne; otravné oslavy 1. máje a memorování sovětských reálií k blížící se maturitě s první cestou na „Západ“; radostné zážitky posledních školních prázdnin s nástupem do nevábného zaměstnání a vyhlídkami na budoucí šedivý život. Přichází sametová revoluce… Snímek Karla Strachoty je syntézou skutečných deníkových záznamů, sekvencí ze zpravodajských a publicistických pořadů, ukázek z dobového tisku, soukromých dokumentů a fotografií. Originální filmová výpověď o době před 30 lety, obohacená animacemi a výraznou hudbou, je určena zejména mladé generaci.

Po skončení projekce si žáci vyslechli emotivně silnou výpověď Mgr. Miloslava Nováka, který v revolučních dnech roku 1989 vyučoval na Gymnáziu v Chomutově. Ve svém vzpomínání a hodnocení nezapomněl žákům připomenout a zdůraznit všechny báječné věci (dnes některými tolik zpochybňované), které nám listopadové události před třiceti lety přinesly. “Já určitě 17. listopad slavit budu,” ukončil svůj projev Mgr. Miloslav Novák, kterému za jeho vzpomínku velmi děkujeme.

     Jeden svět na školách (jsns.cz)

 

 

 

Skip to content