ŘEDITEL OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,

podle ustanovení § 59 a ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a v souladu a v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do oborů:

78-42-M/02 Ekonomické lyceum
41-41-M/01 Agropodnikání
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje