ŘEDITEL OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,
podle ustanovení § 59 a ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.