O škole

Fot134_1
OA Žatec nabízí ve školním roce 2015/2016 čtyřleté studium ukončené maturitou v oborech:Ekonomické lyceum (78-42-M/02) a Obchodní akademie (63-41-M/02).
Absolvent oboru ekonomického lycea bude připraven na další studium zejména na ekonomických, právnických, pedagogických a sociálních fakultách vysokých škol.
Absolvent oboru obchodní akademie se uplatní kromě dalšího studia na vysokých školách také na trhu práce především v ekonomické a administrativní sféře jako ekonom, marketingový referent, finanční analytik, bankovní a právní poradce. Pro stávající uchazeče o studium připravujeme profilaci (zaměření) na finanční podnikání nebo na mezinárodní vztahy.Do studijního oboru ekonomického lycea přijímáme 30 uchazečů o studium, do studijního oboru obchodní akademie přijímáme 60 (i více) uchazečů.
Více informací k přijímacímu řízení najdete v záložce „Informace pro uchazeče“.
Uchazeči ocení nabídku čtyř světových jazyků (AJ, NJ, FJ, RJ), dále nadstandardní technické vybavení učeben s počítači a dataprojektory, výborný sportovní areál (2 tělocvičny, posilovna, bazén) a profesionální přístup učitelů!
Přijďte se sami přesvědčit na Den otevřených dveří 12. 12. 2014 a 9. 1. 2015. Těšíme se na Vás.