Informace o studiu

Aktuální nabídka oborů

OA a SOŠZE Žatec nabízí vzdělávání v následujících oborech vzdělávání:
63-41-M/02 Obchodní akademie
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
41-41-M/01 Agropodnikání
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
75-41-M/01 Sociální činnost
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje: tříletý učební obor
28-52-H/01 Chemik: tříletý učební obor